Podziękowanie

Szanowni Państwo !

Serdeczne Podziękowanie za wsparcie, pomoc materialną, za serce przepełnione miłością i dobrocią dla człowieka będącego w potrzebie.
Niech Ofiara Mszy świętej sprawowana każdego miesiąca w intencjach naszych Dobrodziejów będzie duchowym darem wdzięczności.
Z wyrazami wdzięczności pozostaje
Zarząd Fundacji Dobroczynności
Zarząd Fundacji Dobroczynności we Wrocławiu składa serdeczne podziękowanie za przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszej organizacji. Dzięki Państwa życzliwości i wsparciu, możemy wspólnie uczynić wiele dobra. Takie postępowanie utwierdza nas w przekonaniu, że wśród nas są wspaniali ludzie, którzy nie oczekują nic w zamian, zawsze zdecydowani są na udzielanie pomocy potrzebującym. Zapewniamy, że każda przekazana złotówka zostanie wykorzystana zgodnie ze Statutem Fundacji, na pomoc tym najbardziej potrzebującym m/in.:
  • pomoc chorym i niepełnosprawnym
  • przydział paczek żywnościowych i okolicznościowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
  • dożywianie bezdomnych
  • wspieranie działalności opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci w różnym wieku
Dziękujemy Państwu za zrozumienie potrzeb innych ludzi, za szczerość i wspaniałomyślność, jeszcze raz dziękujemy za wspieranie naszych działań. Liczymy na dalszą pamięć w przyszłym roku podatkowym.
Z wyrazami wdzięczności pozostaje
Zarząd Fundacji Dobroczynności