O NAS

Kim jesteśmy?

Jesteśmy Organizacją pożytku publicznego, która zrodziła się z posługi Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety przy Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety.

Ogrom potrzeb w dziedzinie miłości i miłosierdzia sprawia, że charyzmat elżbietański powinien być podjęty nie tylko przez osoby konsekrowane, lecz winien ogarnąć tych wszystkich ludzi, który znajdują się w potrzebie. Stąd potrzebne jest włączenie się także osób świeckich, którzy chcieliby za wzorem św. Elżbiety śpieszyć z pomocą ludziom chorym, cierpiącym i potrzebującym.

Działalność Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety stanowi jakby „Przedłużenie miłosiernych rąk naszej św. Patronki na miarę naszych czasów i potrzeb...”

Do owocnego działania na rzecz potrzebujących w duchu charyzmatu św. Elżbiety zaistniała potrzeba powołania Fundacji.

Co robimy?

  • Dożywianie bezdomnych, bezrobotnych, ubogich
  • Wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy dla dzieci w różnym wieku
  • Finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z wielodzietnych rodzin w czasie wakacji i ferii zimowych
  • Pomoc chorym, niepełnosprawnym, osobom samotnym i w podeszłym wieku
  • Przygotowanie Wieczerzy Wigilijnej dla potrzebujących
  • Przydział paczek żywnościowych dla ludzi cierpiących niedostatek
  • Wydawanie odzieży
  • Wspieranie ludzi samotnych
  • Przyznawanie zapomóg pieniężnych
  • Przeciwdziałanie patologiom społecznym