Działalność rekreacyjno-wychowawcza

Prowadzenie działalności rekreacyjno-wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży.

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.
Jan Paweł II

Dziecko z Boliwii

S. Teresa na misji w Boliwii wraz z młodzieżą podczas festynu parafialnego.

Praca z młodzieżą w kraju.

S. Filipa


Jak można kochać Boga który jest niewidzialny, nie kochając człowieka który jest obok nas.
Jan Paweł II

S. Monika podczas zajęć w przedszkolu


Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się "maluczkim" i uznanie siebie za sługę wszystkich.
Jan Paweł II

Działalność rekreacyjno-wychowawcza w szkole.


Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka.
Jan Paweł II

Przedstawienie teatralne, oparte na wątkach z historii zgromadzenia sióstr św. Elżbiety.

Pielgrzymka młodzieży elżbietańskiej do Rokitna.

Pielgrzymka młodzieży

Przygotowanie liturgii.

Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,
co się tej nadziei może sprzeciwiać.
Jan Paweł II
Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka.
Jan Paweł II
Ostatecznie bowiem celem pracy: jakiejkolwiek pracy spełnionej przez człowieka - pozostaje zawsze sam człowiek.
Jan Paweł II
Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości.
Jan Paweł II

Młodzież w drodze na rekolekcje.

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.
Jan Paweł II