Działalność opiekuńczo-wychowawcza

Prowadzenie Działalności opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci opóźnionych w rozwoju i potrzebujących pomocy.

S. Lucyna na misji w Boliwii


S. Teresa na misji w Boliwii


Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.
Jan Paweł II
"Tak niewiele potrzeba. Może tylko uśmiechu, może słowa jednego, przyjaznego. Więc się pośpiesz, nie zwlekaj, niech na próżno nie czeka, nadaremno nie wzywa ciebie ktoś."