Działalność dobroczynna

Działalność dobroczynna na rzecz sierot, osób starszych, chorych, pozostających bez pomocy, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar wojen, kataklizmów i klęsk żywiołowych.

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.
Jan Paweł II

s. Franciszka pielęgnuje chorych


Człowiek ma dar kochania, lecz także dar cierpienia.
Antoine de Saint-Exupéry

S. Angela przygotowuje posiłek chorej


Człowiek najpełniej afirmuje siebie, dając siebie. To jest pełna realizacja przykazania miłości.
Jan Paweł II
Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.
Jan Paweł II
Człowiek rodzi się, kocha i umiera nie na próbę.
Jan Paweł II
"Dzień chorych" jest okazją do wspólnego świętowania, twórczej wymiany myśli i spotkania z drugim człowiekiem.